Verkeerstekens en -regels

Kinderen moeten in het verkeer leren communiceren met andere weggebruikers, maar het verkeer communiceert ook met hen: onder meer door verkeerslichten, wegmarkeringen en regels. Lijnen en symbolen op de rijbaan vertellen hun hoe ze zich moeten gedragen. 

Lesfiche

De leerlingen herkennen wegmarkeringen in het verkeer en kunnen verwoorden hoe er als voetganger of fietser te gedragen: stopstreep, haaientanden, fietsoversteekplaats, fietsopstelvak. Ook de bevelen van een agent leren ze opvolgen.