Praktische organisatie

Deelnemen aan de Verkeerstoets Zilver met je klas is helemaal niet moeilijk! Volg het stappenplan
en maak van de toets een succes.

Schrijf je klas in 

Op de startpagina klik je op de knop 'Leerkrachten', vervolgens op de knop 'Schrijf je school in'. Selecteer je school, vul je naam en e-mailadres in en kies een wachtwoord.

Voeg extra gebruikers toe

Jij bent nu beheerder van de Verkeerstoets Zilver voor jouw school. Zijn er nog andere leerkrachten of personeelsleden die toegang willen tot het online dossier (bv. de leerkracht van het andere derde leerjaar of de directeur), dan kan je hen toevoegen als cobeheerder.

Voeg je klas(sen) en leerlingen toe

Geef je klas een naam (bv. 3A) en voeg de namen van de leerlingen toe. Dat kan een voor een via de knop ‘voeg een leerling toe’ of je kan een volledige lijst opladen via ‘importeer een lijst’. 

Geef je leerlingen hun oefencode

Via ‘exporteer leerlingenlijst’ kan je een lijst downloaden van alle ingeschreven leerlingen met hun persoonlijke code. Met deze code kunnen ze inloggen op het oefenplatform en ook de echte Verkeerstoets Zilver afleggen in mei.

Gebruik het lesmateriaal 

Elke maand zetten we een thema in de kijker. Onder ‘lesmateriaal’ vind je uitgewerkte lessen, spelletjes, werkblaadjes en activiteiten rond dat thema. 

Laat je leerlingen oefenen

Op je online dossier kan je thema’s activeren of afsluiten. Leerlingen krijgen enkel oefenvragen te zien van de thema’s die open staan. Onder ‘leerlingen’ kunnen ze, met hun persoonlijke code, oefenvragen oplossen per thema. In je online dossier kan jij hun resultaten zien en bekijken welke leerstof ze goed beheersen en wat herhaling nodig heeft.

Als alle thema’s behandeld zijn en je leerlingen hebben de leerstof onder de knie, kunnen ze de oefentoets afleggen. Zo weten ze ook hoe de echte Verkeerstoets Zilver werkt.

De Verkeerstoets Zilver

De Verkeerstoets Zilver staat online van donderdag 2 mei tot en met woensdag 8 mei 2024. Als leerkracht moet je de toets zelf 'openzetten' voor je leerlingen. Raad je leerlingen zeker aan eerst nog te oefenen!

Leerlingen nemen deel aan de toets: op de homepage klikken ze op de knop ‘Leerlingen'. Met hun logincode kunnen ze oefenen en de toets afleggen (zodra je die hebt opengezet). De Verkeerstoets Zilver bestaat uit 15 meerkeuzevragen die de leerstof van de zes thema’s test. De toets heeft geen tijdslimiet . Leerlingen zien meteen hun score en krijgen feedback op hun antwoorden. Na de toets kunnen ze een zelfevaluatie invullen waarmee we peilen naar hun mening over de Verkeerstoets Zilver.

Bekijk de resultaten en houd een nabespreking

Op je online dossier kan je de resultaten van je klas bekijken en vergelijken met de rest van Vlaanderen, of met de andere klassen van je school. Bij het lesmateriaal vind je de vragen met feedback.

Download de gepersonaliseerde diploma’s

En print ze uit voor de leerlingen. 

Vul het evaluatieformulier in

Het evaluatieformulier krijg je via e-mail. Overleg eerst met de cobeheerders. Alleen de hoofdbeheerder kan de evaluatie indienen. Dat neemt slechts twee minuutjes in beslag. De VSV neemt alle tips en suggesties mee naar volgend schooljaar. Een ingevulde evaluatie levert een punt op om een medaille Verkeer op School te behalen.