Voorrang

In de eerste graad komt voorrang slechts in beperkte mate aan bod. Voorrang krijgen aan een zebrapad is zowat het enige.

In het derde leerjaar gaan we dieper in op voorrang in het verkeer en de algemene voorrangsregel ‘voorrang van rechts’ komt voor het eerst aan bod.

Lesfiche

Voorrang van rechts is een belangrijke verkeersregel voor bestuurders, dus ook fietsers. De wegcode heeft het steeds over ‘voorrang verlenen’, terwijl we het in de volksmond veel vaker hebben over ‘voorrang hebben’. We moeten voorrang consequent benaderen vanuit dat ‘verlenen’ of ‘geven’, nooit vanuit het ‘hebben’ en nog minder vanuit het ‘nemen’. Zeker voor kinderen is dat belangrijk omdat ze kwetsbare weggebruikers zijn.