Toetsvragen voor nabespreking

We raden aan om na De Verkeerstoets Zilver een nabespreking te houden in de klas. Niet alleen om de vragen en juiste antwoorden te overlopen (zie bijlage hieronder), maar ook om na te gaan wat de leerlingen vonden van de toets. Daarvoor kregen ze na de toets de mogelijkheid een korte evaluatie in te vullen, je kan de resultaten daarvan raadplegen op je klasdossier.